PORADY VIDEO W SIECI
Wsparcie i rozwój koni na każdym etapie życia
Profesjonalna pomoc w rozwoju i karmieniu koni
Wyselekcjonowane produkty służące jak najlepiej koniom

Żywienie koni

Zasady żywienia koni

Tak jak i przy innych zwierzętach gospodarskich, tak i przy koniach ich żywienie jest bardzo istotne. Dobrze żywiony koń, to przede wszystkim zwierzę wydajniejsze. Zdrowy koń w przeciwieństwie do niedożywionego da radę intensywnie pracować, klacze wydadzą na świat dobre potomstwo, a ogier będzie dobrym rozpłodnikiem.

Karmienie

Konie karmi się trzy lub cztery razy dziennie, pamiętając o tym, aby podawana pasza była wysokiej jakości. W żywieniu koni nie należy stosować pasz żytnich i innych, które pęcznieją w przewodzie pokarmowym. Poza tym złym wyborem będą pasze spleśniałe, mokre, zagrzane, zwiędłe, przemrożone, nadgniłe czy te zanieczyszczone piaskiem. Istotne w żywieniu koni jest to, aby paszy nie podawać im bezpośrednio po zbiorze, ale odczekać z tym przynajmniej 3-4 tygodnie. Jest to tak samo ważne, jak to, że konie do konkretnej paszy trzeba przyzwyczajać stopniowo.

Pojenie

To, ile litrów wody dziennie wypija koń, w dużej mierze jest wartością indywidualną. Dużo wody potrzebują na przykład klacze karmiące. Ogólnie koniom potrzeba 30-40 l wody na dobę, z uwzględnieniem jej optymalnej temperatury wynoszącej 10-20° Celsjusza.

Woda oczywiście powinna być świeża, a konie poić należy przed odpasem. Najlepszym rozwiązaniem jest zainstalowanie w stajni poideł automatycznych. Jeśli z kolei konie poi się z wiader, wodę w nich trzeba zmieniać 3-4 razy w ciągu dnia.

Niestosowanie się do bezpiecznych zasad żywienia koni może być przyczyną ich chorób. Najczęściej źle karmionym koniom doskwiera morzysko nazywane też kolką. Dolegliwość ta jest skutkiem podawania nadpsutych pasz lub raptownych zmian w żywieniu zwierząt.

Przydatność koni do pracy w dużej mierze obniżają też ochwat oraz mięśniochwat, który określa się również mianem choroby poświątecznej. Ochwat to nic innego jak zapalenie części twórczej kopyta. Spowodowany jest najczęściej skarmianiem niewypoconego ziarna bądź też napojeniem spoconego konia. W skrajnych przypadkach może doprowadzić do utraty wartości użytkowej zwierzęcia.

Mięśniochwat powstaje z kolei u koni żywionych dużymi dawkami pasz treściwych, choć podkreślmy, że dodatkowo sprzyja im zimna i wietrzna pogoda. Koń taki zaprzężony do ciężkiej pracy dostaje paraliżu mięśni zadu i krzyża.

Zobacz również: Sieczki dla koni | Pasze dla koni